เอส พี ไอ อินเตอร์เทรด

บทความ

ความแตกต่างระหว่าง ROOTS BLOWER กับ RING BLOWER

13-09-2562 15:40:40น.

ความแตกต่างระหว่าง ROOTS BLOWER กับ RING BLOWER

Roots blower และ Ring blower ฟังผ่านๆ หลายคนคงคิดว่า ต้องเป็นสินค้าที่มีความคล้ายกันหรือเหมือนกันใช่ไหมละครับ แต่ความจริงและ Ring blower จะมีขนาดเล็กกว่า และให้แรงดันที่ ต่ำกว่าตัว Root blower  ไม่เพียงแตกต่างที่คุณสมบัติเท่านั้น แต่ลักษณะรูปร่าง รวมไปถึงการใช้งานก็ต่างกันอย่างชัดเจน

**Root Blower**

คุณสมบัติ

- ให้แรงดันที่สูง

- อัตราการไหลอากาศ 1.02-149.4 cmm.

- ขนาดมอเตอร์ 3.237 kW - 302.6 kW

- ความดัน 1000 - 8000  bar

- มีระบบหล่อเย็นลูกปืน

- จารบีคุณภาพสูง

- อากาศปราศจากน้ำมัน 100%

- บำรุงรักษาง่าย

- การทำงานของพัดลมมีเสียงรบกวนน้อย

ลักษณะโครงสร้าง

- แรงลม และแรงดันสม่ำสมอ ทำให้ระบบของลูกค้าเสถียรมากขึ้น

- มีระบบหล่อเย็นลูกปืน ทำให้ยืดอายุการใช้งานลองลูกปืน และ มอเตอร์

- จารบีคุณภาพสูง ทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

- อากาศปราศจากน้ำมัน 100% ทำให้ไม่มีกลิ่นหรือไอน้ำมันในระบบ

- บำรุงรักษาง่าย ทำให้ลดภาระของช่างซ่อมบำรุง

- เสียงรบกวนต่ำ ทำให้มีความปลอดภัยต่อการทำงาน ลดมลภาวะทางเสียง

- กรณี ผลิตเครื่องจักร ลูกค้ามั่นใจระบบการทำงานของเครื่องจักร สร้างความเชื่อมั่น

- ราคาไม่สูงทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิต และการซ่อมบำรุง

 

การประยุกต์การใช้งาน

- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตก๊าซชีวภาพ​

- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรม แป้ง อาหารสัตว์น้ำตาล พลาสติก

- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียเก็บฝุ่นหลังจากการเผาไหม้

- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในระบบเก็บฝุ่นหลังจากการเผาไหม้

- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมกระดาษ

**Ring Blower**

คุณสมบัติ               

- ให้แรงดันที่สูง

- อัตราการไหลอากาศ 40-1250 cmm.

- มีระบบหล่อเย็นลูกปืน

- จารบีคุณภาพสูง

- อากาศปราศจากน้ำมัน 100%

- บำรุงรักษาง่าย

- การทำงานของพัดลมมีเสียงรบกวนน้อย

- แรงลม และแรงดันสม่ำสมอ ทำให้ระบบของลูกค้าเสถียรมากขึ้น

- มีระบบหล่อเย็นลูกปืน ทำให้ยืดอายุการใช้งานลองลูกปืน และ มอเตอร์

- จารบีคุณภาพสูง ทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

- อากาศปราศจากน้ำมัน 100% ทำให้ไม่มีกลิ่นหรือไอน้ำมันในระบบ

- บำรุงรักษาง่าย ทำให้ลดภาระของช่างซ่อมบำรุง

- เสียงรบกวนต่ำ ทำให้มีความปลอดภัยต่อการทำงาน ลดมลภาวะทางเสียง

- กรณี ผลิตเครื่องจักร ลูกค้ามั่นใจระบบการทำงานของเครื่องจักร สร้างความเชื่อมั่น

- ราคาไม่สูงทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิต และการซ่อมบำรุง

 

การประยุกต์การใช้งาน

- เหมาะสำหรับใช้ในงานเคลือบผิว

- เหมาะสำหรับงานระบบทำความเย็น

- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการอบแห้ง

- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตก๊าซชีวภาพ​

- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรม แป้ง อาหารสัตว์ น้ำตาล พลาสติก

- เหมาะสำหรับงานลำเลียงวัสดุด้วยลม

- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

- เหมาะสำหรับนำไปใช้เติมอากาศบ่อปลาและบ่อกุ้ง

- เหมาะสำหรับนำไปใช้ระบบการรีดนม

จากเนื้อหาบทความที่กล่าวถึงไปหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านได้ระดับหนึ่ง หากท่านผู้อ่านสนใจและ ต้องการซื้อสินค้าหรือขอคำปรึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

Email      : spi2553@hotmail.com

Tel          : 081-442-2142

Line id    : spi2553

Website  : http://www.spi-intertrade.tarad.com