เอส พี ไอ อินเตอร์เทรด

บทความ

ประเภทของโบลเวอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

13-09-2562 15:40:58น.

ประเภทของโบลเวอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

โบลเวอร์ที่ใช้งานในอุตสาหกรรม มีหลายขนาด หลายรูปแบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องเลือกใช้งาน ตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่ชัดเจน เพื่อที่จะระบุสเปคของโบลเวอร์ได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับการใช้งาน และสภาพแวดล้อมนั้นๆ 

พัดลมโบลเวอร์ หรือ เครื่องเป่าลม (BLOWER)

คือ อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศด้วยความเร็วและสามารถกำหนดทิศทางตามที่เราต้องการใช้งาน  จริงๆแล้วพัดลม และ เครื่องเป่าลม จะคล้ายคลึงกันมาก แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย คือ พัดลมที่มีแรงดันลมต่ำกว่า 1,000 มิลลิเมตรน้ำ เรียกว่า พัดลม ในขณะที่พัดลมที่มีแรงดันลมตั้งแต่ 1,000 มิลลิเมตรน้ำ แต่ไม่ถึง 10 เมตรน้ำ จะเรียกว่า เครื่องเป่าลม (Blower)
โดยพัดลมโบลเวอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลักๆ มีอยู่ 2 ประเภท ดังนี้

1. พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (AXIAL FLOW FAN)

พัดลมแบบนี้อากาศจะไหลขนานกับแกนของใบพัดและตั้งฉากกับระนาบการหมุนของใบพัด ชุดใบพัดจะถูกติดตั้งบนแกนเพลาขับของมอเตอร์ต้นกำลัง ซึ่งอยู่ภายในตัวพัดลม ทำให้มอเตอร์สามารถระบายความร้อนออกไปกับอากาศที่ถูกขับเคลื่อน


พัดลมชนิดนี้มีราคาถูก การทำงานของพัดลมมีเสียงดังเมื่อเปรียบเทียบกับพัดลมแบบหมุนเหวี่ยง และมีช่วงการทำงานของพัดลมที่ไม่เสถียร จึงเหมาะกับงานระบายอากาศ และงานที่มีความด้านทานลมต่ำพัดลมแบบนี้ส่วนมากมีขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายง่าย สามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ ลักษณะที่พัดลมเป็นเกลียว (Tube Axial Fans) และลักษณะที่พัดลมเป็นเส้นตรง (Vane Axial Fans) 

 

2. พัดลมหอยโข่งเหมะสำหรับอุตสาหกรรม 

พัดลมหอยโข่งจะให้ปริมาณลมได้มาก และให้ความดันลมได้สูงพอประมาณ จึงเป็นแบบที่นิยมใช้มากที่สุด ตั้งแต่เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง จนถึงเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ พัดลมหอยโข่งมีชื่อมาจากลักษณะการทำงานของลม เป็นพัดลมที่ทำงานตามทิศทางการไหลของอากาศผ่านพัดลม


ลักษณะพัดลมแรงเหวี่ยง (Centrifugal fan) ลมจะเกิดจากการหมุนของใบพัดที่ติดกับวงล้อโดยการหมุนของล้อจะเกิดจากต้นกำลังจากภายนอก ทั้งพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้า แรงพลังงานกลอื่นๆ ที่ใช้เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนที่และใบพัดหมุน ได้ อากาศจากภายนอกจะถูกดึงเข้าสู่ตัวพัดลมในแนวแกนหมุน และถูกเร่งให้มีความเร็วแรงขึ้นๆ อากาศจะถูกเหวี่ยงออกไปปะทะกับตัวโครงพัดลม Blower Housing ที่มีลักษณะคล้ายก้นหอยและไหลออกจากพัดลมในแนวรัศมีของใบพัด แนว ลมที่ออกจะตั้งฉากกับเพลาของล้อพัดลมที่มีใบพัดเป็นตัวดึงลม พลังงานจลน์ของอากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปของความดันที่ปากทางออกของ พัดลมในแนวตั้งฉากกับเพลาของล้อพัดลม

โบลเวอร์ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมเป็นอีกหนึ่งสิ่งจำเป็นสำหรับทุกๆอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงอุปกรณ์ที่จะมีประสิทธิภาพมากพอ และมีคุณภาพสูง นอกจากนี้ จะต้องคำนึงถึงความประหยัดพลังงานร่วมด้วย เนื่องจากอุปกรณ์ประเภทนี้ จะมีชั่วโมงการทำงานในแต่ละวันที่ยาวนานกว่าอุปกรณ์อื่นๆ การเลือกใช้ที่ครอบคลุมทุกความต้องการ จึงต้องใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ


จากเนื้อหาบทความที่กล่าวถึงไปหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านได้ระดับหนึ่ง หากท่านผู้อ่านสนใจและ ต้องการซื้อสินค้าหรือขอคำปรึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

Email      : spi2553@hotmail.com

Tel          : 081-442-2142

Line id    : spi2553

Website  : http://www.spi-intertrade.tarad.com